DUO ŠVEJK

 

Milan Benedikt KARPÍŠEK:    housle, banjo, zpěv 
Vlastimil JANSKÝ:    akordeon, zpěv 

 ŠVEJK DUO- to je dvojice zkušených muzikantů, kteří spolu hrají již řadu let. Repertoár je složen z českých skladeb a to jak od Karla HAŠLERA, tak staropražské popěvky i písně lidové. Vhodné oblečení účinkujících navodí správnou atmosféru. Duo je vhodné na zpestření firemních akcí i obecních slavností, ale také jako program pro zahraniční turisty (průvodní slovo v němčině). Doprava autem z Chrástu.

Jan KVÍDERA - Q MUSIC Hudební agentura
Hudební agentura
hudební agentura qmusic